Znaleziono 4 artykuły

Władysław Pociecha

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O zjeździe w Poznaniu w roku 1530 Władysław Pociecha s. 5-76
W sprawie wydawnictwa Aktów Tomicjanów Władysław Pociecha s. 9-41
The Report of a Librarian. An Autobiography from the Period of the War (1 September 1939 - 18 January 1945) Władysław Pociecha s. 187-203
Józef Grycz: człowiek i dzieło Władysław Pociecha s. 320-331