Znaleziono 6 artykułów

Renata Podgórzańska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Perspektywy integracji państw pojugosłowiańskich z Unią Europejską Renata Podgórzańska s. 99-118
Croatia's accession to the European Union : reflections in the light of assumptions relevant to international organizations Ewelina Cała-Wacinkiewicz Renata Podgórzańska s. 126-142
Implikacje akcesji Chorwacji do Unii Europejskiej dla stosunków polsko-chorwackich Renata Podgórzańska s. 207-224
Albania w procesie integracji z UE : stan i perspektywy akcesji Renata Podgórzańska s. 209-224
Kryzys migracyjny w Unii Europejskiej z perspektywy Bałkanów Zachodnich Renata Podgórzańska s. 295-313
"Polskie elity polityczne wobec stosunków z Niemcami w ramach Unii Europejskiej", red. Krzysztof Malinowski, Poznań 2017 : [recenzja] Renata Podgórzańska Krzysztof Malinowski (aut. dzieła rec.) s. 451-453