Znaleziono 3 artykuły

Emilia Podpora-Polit

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O potrzebie kształcenia umiejętności krytycznego rozumienia tekstów słuchanych Emilia Podpora-Polit s. 85-95
Teoria a praktyka testowania rozumienia ze słuchu : na przykładzie testów maturalnych z języka niemieckiego Emilia Podpora-Polit s. 95-101
Journalistische Texte in der Wirtschaftskommunikation: Welche Texte sind populärwissenschaftlich? Emilia Podpora-Polit s. 129-139