Znaleziono 2 artykuły

Katarzyna Podpora

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jan [in the context of] Wonderland - >>cytat performowany<< w praktyce sztuki kontekstualnej Jana Świdzińskiego Katarzyna Podpora s. 83-90
Jan [in the context of] Wonderland – a >>performed quotation<< in the contextual art practice of Jan Świdziński Katarzyna Podpora s. 133-134