Znaleziono 3 artykuły

Zuzana Pojezdalová

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bibliografia przekładów literatury polskiej w Słowacji w 2015 roku Zuzana Pojezdalová s. 145-147
Tłumacze literatury polskiej w świetle "Słownika słowackich tłumaczy literatury pięknej XX wieku" : Translators of Polish Literature as reflected in the "Dictionary of Slovak Literary Translators of the 20th Century" Zuzana Pojezdalová s. 149-158
Obraz literatury polskiej na Słowacji w tłumaczeniach Jozefa Marušiaka = The Picture of Polish Literature in Slovakia through Jozef Marušiak's Translations Zuzana Pojezdalová s. 220-235