Znaleziono 4 artykuły

Aurelia Polańska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zasady solidarności w nauce Jana Pawła II i w Strajku w Gdańsku w 1980 r. Aurelia Polańska s. 19-33
O etyce pracy nauczyciela akademickiego Aurelia Polańska s. 37-44
Godna praca człowieka fundamentem etyki w życiu gospodarczym Aurelia Polańska s. 127-137
Sprawiedliwa płaca – warunki jej urzeczywistnienia Aurelia Polańska s. 237-246