Znaleziono 7 artykułów

Krystyna Polańska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Publiczne zasoby informacyjne w mediach społecznościowych Joanna Papińska-Kacperek Krystyna Polańska s. 93-102
Modele współdziałania społecznościowego w erze Web 2.0 Joanna Papińska-Kacperek Krystyna Polańska s. 141-149
Kultura informatyczna studentów Studium Podstawowego SGH na podstawie badań Krystyna Polańska s. 198-209
Kreatywność w nowej gospodarce : perspektywa społecznościowa Krystyna Polańska s. 313-321
E-obywatel w społeczeństwie informacyjnym : bliżej demokracji? Krystyna Polańska s. 409-416
Społeczeństwo informacyjne : społecznościowa faza rozwoju Krystyna Polańska s. 499-506
Rola kapitału społecznego w gospodarce cyfrowej : nowe tendencje rozwojowe Krystyna Polańska s. 749-757