Znaleziono 10 artykułów

Karol Polcyn

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Split brains Karol Polcyn s. 5-11
Objects, their parts, and essences Karol Polcyn s. 5-11
Brian Loar on Physicalism and Phenomenal Concepts Karol Polcyn s. 10-39
Can perceptual experiences justify beliefs? Karol Polcyn s. 19-28
Conceivability, Possibility, and A Posteriori Necessity : on Chalmers’s Argument for Dualism Karol Polcyn s. 37-55
Physicalism and the Explanatory Gap Karol Polcyn s. 49-69
The two-dimensional argument against materialism and its semantic premise Karol Polcyn s. 80-92
Argument z wyobrażalności a strategia pojęć fenomenalnych Karol Polcyn s. 85-94
The conceivability argument and the intuition of dualism Karol Polcyn s. 90-106
W kwestii związku pomiędzy filozofią umysłu a naukami empirycznymi Karol Polcyn s. 193-197