Znaleziono 2 artykuły

Roman Polny

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Szkolnictwo polskie w ZSRR 1943-1947 : dokumenty i materiały", oprac. Roman Polny ; pod red. Stanisława Skrzeszewskiego, Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Korzon Roman Polny (aut. dzieła rec.) Stanisław Skrzeszewski (aut. dzieła rec.) s. 179-181
Elementy historii techniki w nauczaniu fizyki w szkole Eugeniusz Olszewski Roman Polny (aut. dzieła rec.) s. 564-565