Znaleziono 6 artykułów

Krystyna Pomorska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Jakobsonian Poetics and Slavic Narrativr : from Pushkin to Solzhenitsyn", Krystyna Pomorska, edited by Henryk Baran, Durham and London 1992 : [recenzja] Grzegorz Grochowski Henryk Baran (aut. dzieła rec.) Krystyna Pomorska (aut. dzieła rec.) s. 176-180
„Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej”, Romana Cybulska, Joanna Dryjańska, Katarzyna Gotlin, Maja Kłoda, Krystyna Pomorska, Anna Pyzykiewicz; red. prowadzący i merytoryczny M. Kłoda, K. Pomorska, Warszawa 2016 : [recenzja] Marta Filipowicz Romana Cybulska (aut. dzieła rec.) Joanna Dryjańska (aut. dzieła rec.) Katarzyna Gotlin (aut. dzieła rec.) Maja Kłoda (aut. dzieła rec.) Krystyna Pomorska (aut. dzieła rec.) Anna Pyzykiewicz (aut. dzieła rec.) s. 178-179
"Заметки о прозе русских классиков. О произведениях Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Тургенева, Гончарова, Толстого, Чехова", Виктор Шкловский, Москва 1955, Советский Писатель, издание второе, исправленное и дополненное, s. 458, 2 nlb. : [recenzja] Krystyna Pomorska Виктор Шкловский (aut. dzieła rec.) s. 318-325
Z zagadnień struktury czeskiego poematu romantycznego : ("Máj" Karla Hynka Máchy) Roman Jakobson Krystyna Pomorska (tłum.) s. 389-409
Teoria języka poetyckiego i przedmiot poetyki w tzw. szkole formalnej Krystyna Pomorska s. 391-414
Poetyka w świetle językoznawstwa Roman Jakobson Krystyna Pomorska (tłum.) s. 431-473