Znaleziono 11 artykułów

Antoni Poniński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O Kościele w "Gazecie Wyborczej" w latach 1989-1993 Antoni Poniński s. 267-276
Akcenty włocławskie w "Encyklopedii katolickiej" Antoni Poniński s. 304-312
Ingerencje władz PRL w działalność dydaktyczną Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku Antoni Poniński s. 337-354
Formy inwigilacji Służby Bezpieczeństwa wobec Włocławskiego Seminarium Duchownego w latach 1956-1989 Antoni Poniński s. 371-404
Kapłani pracujący w diecezji włocławskiej na terenie województwa bydgoskiego zaangażowani w początki ruchu księży-patriotów Antoni Poniński s. 396-418
"Sakrament pokuty w polskich publikacjach teologicznomoralnych w latach 1918-1939", Antoni Poniński, Lublin 1999 : [recenzja] Ireneusz Werbiński Antoni Poniński (aut. dzieła rec.) s. 454-458
Mniej znany obraz roku milenijnego Antoni Poniński s. 455-472
Represje władz komunistycznych wobec kapłanów diecezji włocławskiej w latach 1945-1949 Antoni Poniński s. 489-500
Sprawa operacyjno-ewidencyjna "Podrzegacz" [!]: władze PRL wobec duchowieństwa katolickiego diecezji włocławskiej na przykładzie losów ks. Jana Szczesiaka Antoni Poniński s. 617-630
Kapłani pracujący w Diecezji Włocławskiej doświadczeni komunizmem sowieckim Antoni Poniński s. 629-656
"Podstawy duchowieństwa katolickiego wobec systemu komunistycznego w Polsce w latach 1944-1956", Janusz Stefaniak, Lublin 2017 : [recenzja] Antoni Poniński Janusz Stefaniak (aut. dzieła rec.) s. 669-674