Znaleziono 2 artykuły

Maria Popczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przeżycie estetyczne a struktura dzieła sztuki w ujęciu Mikela Dufrenne'a i Romana Ingardena Maria Popczyk s. 35-44
Ekologiczny paradygmat w sztuce i estetyce Maria Popczyk s. 193-207