Znaleziono 1 artykuł

Aleksandra Popielewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Refleksje językoznawcy nad raportami i instrukcjami NKWD z lat 1939-1940, dotyczącymi zesłańców poslkich z Kresów Wschodnich Aleksandra Popielewicz s. 135-140