Znaleziono 1 artykuł

Franca Poppi

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Global Interactions in English as a Lingua Franca. How written communication is changing under the infl uence of electronic media and new contexts of use", Franca Poppi, Bern [etc.] 2012 : [reecnzja] Justyna Alnajjar Franca Poppi (aut. dzieła rec.) s. 194-199