Znaleziono 3 artykuły

Kazimierz Pospiszyl

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Psychopatia - istota, przyczyny i sposoby resocjalizacji antysocjalności", Kazimierz Pospiszyl, Warszawa 1985 : [recenzja] Juliusz Leszczyński Kazimierz Pospiszyl (aut. dzieła rec.) s. 113-118
"Psychologia kobiety", Kazimierz Pospiszyl, Warszawa 1986 : [recenzja] Juliusz Leszczyński Kazimierz Pospiszyl (aut. dzieła rec.) s. 124-128
Psychoanaliza a resocjalizacja : (próba analizy wzajemnych powiązań) Kazimierz Pospiszyl s. 203-210