Znaleziono 2 artykuły

Andrzej Poterała

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Estetyzacja etyki : projekt Michela Foucaulta w polemice z dorobkiem Oświecenia = Aesthetization of Ethics : Michel Foucault's Project in Dispute with Achievement of Enlightenment Andrzej Poterała s. 321-330
Uwikłani w kłopoty Andrzej Poterała Judith Butler (aut. dzieła rec.) s. 437-439
    Zacytuj
  • Udostępnij