Znaleziono 16 artykułów

Karol Poznański

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Profesor Jan Dobrzański (1901-1997) in memoriam Karol Poznański s. 3-9
Kursy dodatkowe pedagogiczne w Warszawie 1836-1848 Karol Poznański s. 15-53
Sprawa przebudowy oświaty i wychowania w Królestwie Polskim po upadku powstania listopadowego Karol Poznański s. 65-99
Opinia publiczna Królestwa Polskiego wobec sprawy oświaty ludu w 1861 roku Karol Poznański s. 69-94
Szkoła rzemieślniczno-niedzielna w Lublinie 1819-1864 Karol Poznański s. 119-165
Szkoła i wychowanie w Królestwie Polskim w początkach lat trzydziestych XIX stulecia Karol Poznański s. 159-183, 3
Początki szkoły rzemieślniczo-niedzielnej w Lublinie Karol Poznański s. 163-178
"Szkolnictwo elementarne w Łodzi w latach 1808-1914", Eugenia Podgórska, Łódź 1966 : [recenzja] Karol Poznański Eugenia Podgórska (aut. dzieła rec.) s. 184-187
"Walka caratu ze szkołą polską w Królestwie Polskim w latach 1831-1870 : materiały źródłowe", oprac. Karol Poznański, Warszawa 1993 : [recenzja] Joanna Schiller Karol Poznański (aut. dzieła rec.) s. 189-195
"Studia nad historią szkolnictwa elementarnego w obwodach kieleckim i olkuskim województwa krakowskiego (1816-1862)", Antoni Artymiak, Wrocław 1964 : [recenzja] Karol Poznański Antoni Artymiak (aut. dzieła rec.) s. 199-201
"Oświata i szkolnictwo w Królestwie Polskim 1831-1869. Lata zmagań i nadziej. 1, Przebudowa systemu szkolnictwa i wychowania w Królestwie Polskim w latach 1831-1839. 2, Szkoły rzemieślniczo-niedzielne", Karol Poznański, Warszawa 2001 : [recenzja] Józef Miąso Karol Poznański (aut. dzieła rec.) s. 201-202
"Elementarze i nauka elementarna czytania i pisania na Śląsku w wiekach XVIII i XIX (1763-1848)", T. 1, Józef Madeja, Katowice 1960 : [recenzja] Karol Poznański Józef Madeja (aut. dzieła rec.) s. 211-214
Rozwój szkół rzemieślniczo niedzielnych na Lubelszczyźnie w latach 1833-1864 Karol Poznański s. 221-243
"Szkoły im. A. i J. Vetterów w Lublinie", Karol Poznański, Lublin 1985 : [recenzja] Józef Miąso Karol Poznański (aut. dzieła rec.) s. 226-228
"Elementarze i nauka elementarna czytania i pisania na Śląsku w wiekach XIX i XX (1848-1930)". T. 2, Józef Madeja, Katowice 1965 : [recenzja] Karol Poznański Józef Madeja (aut. dzieła rec.) s. 236-239
"Reforma szkolna w Królestwie Polskim w 1862 roku", Karol Poznański, Wrocław 1968 : [recenzja] Zbigniew Stankiewicz Karol Poznański (aut. dzieła rec.) s. 747-751