Znaleziono 11 artykułów

Rafał T. Prinke

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Turystyka genealogiczna – niedostrzegana nisza Rafał T. Prinke s. 4-12
Profesor Jerzy Wisłocki pionier komputeryzacji nauk humanistycznych Rafał T. Prinke s. 33-39
Seminarium Międzykulturowy wymiar komunikacji idei w dziejach nauki Rafał T. Prinke s. 115-116
Dwa listy Zygmunta III Wazy do cesarza Rudolfa II w sprawie alchemika Michała Sędziwoja Anna Pawlaczyk Rafał T. Prinke s. 127-134
Uczeń Wrońskiego - Éliphas Lévi w kręgu polskich mesjanistów Rafał T. Prinke s. 133-154
Tradycyjne funkcje czasopisma naukowego a współczesne technologie komunikacyjne Rafał T. Prinke s. 137-147
"Fontes ex machina : komputerowa analiza źródeł historycznych", Rafał T. Prinke, Poznań 2000 : [recenzja] Marek Mrówczyński Rafał T. Prinke (aut. dzieła rec.) s. 200-203
John Dee i Edward Kelley w Wielkopolsce (1583-1584): epizod "magicznej" podróży Rafał T. Prinke s. 235-248
"Fontes ex machina: komputerowa analiza źródeł historycznych", Rafał T. Prinke, Poznań 2000 : [recenzja] Krzysztof Narojczyk Rafał T. Prinke (aut. dzieła rec.) s. 253-258
Seminarium Międzykulturowy wymiar komunikacji idei w dziejach nauki Rafał T. Prinke s. 257-265
Cztery lata seminarium "Międzykulturowy wymiar komunikacji idei w dziejach nauki" Rafał T. Prinke s. 261-274