Znaleziono 26 artykułów

Antoni Prochaska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Królowie Kazimierz Jagiellończyk i Jerzyk Czeski Antoni Prochaska s. 1-37
Bohater grunwaldzki : charakterystyka Zbigniewa Oleśnickiego Antoni Prochaska s. 1-11
Markward Salzbach : z dziejów Litwy 1384-1410 Antoni Prochaska s. 12-28
Nowsze poglądy na ustrój wewnętrzny starej Litwy Antoni Prochaska s. 30-54
Z dziejów samorządu ziemi Chełmskiej Antoni Prochaska s. 33-49
Wyrok wrocławski Antoni Prochaska s. 49-62
Modlitewnik czy godzinki staropolskie? (Wacława) Antoni Prochaska s. 50-52
Z życia biskupa przemyskiego : (Aleksandra Trzebieńskiego) Antoni Prochaska s. 75-83
Z powodu wydawnictwa latopisów litewskich Antoni Prochaska s. 115-125
Markward Salzbach : z dziejów Litwy 1384-1410 : (dokończenie) Antoni Prochaska s. 121-132
Niewydane dzieło Samuela Grądzkiego Antoni Prochaska s. 123-125
Królowie Kazimierz Jagiellończyk i Jerzyk Czeski : (dokończenie) Antoni Prochaska s. 129-170
Bohater grunwaldzki : charakterystyka Zbigniewa Oleśnickiego Antoni Prochaska s. 133-143
Hetmana Żółkiewskiego traktat pod Moskwą 1610 r. Antoni Prochaska s. 153-166
Wyrok wrocławski Antoni Prochaska s. 154-166
Z dziejów samorządu ziemi Chełmskiej Antoni Prochaska s. 155-172
Dwie koronacye Antoni Prochaska s. 184-208
O Antoninie Niemiryczowej Antoni Prochaska s. 190-193
Z życia biskupa przemyskiego : (Aleksandra Trzebieńskiego) Antoni Prochaska s. 204-211
"Życie polskie w dawnych wiekach", Władysław Łoziński, Lwów-Warszawa 1908 : [recenzja] Antoni Prochaska Władysław Łoziński (aut. dzieła rec.) s. 223-228
Z Witoldowych dziejów Antoni Prochaska s. 259-270
Wyrok wrocławski Antoni Prochaska s. 269-283
Hetmana Żółkiewskiego traktat pod Moskwą 1610 r. (Dokończenie) Antoni Prochaska s. 283-300
Przywilej czerwiński z 1422 r. Antoni Prochaska s. 283-296
Z dziejów samorządu ziemi Chełmskiej Antoni Prochaska s. 306-321
Dwie koronacye : (dokończenie) Antoni Prochaska s. 372-393