Znaleziono 22 artykuły

Krzysztof R. Prokop

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wizyta w Gdańsku w roku 1753 biskupa włocławskiego Antoniego Sebastiana Dembowskiego w świetle biskupiego diariusza Krzysztof R. Prokop s. 30-49
Tematyka kaszubska w publikacjach księdza profesora Tadeusza Glemmy Krzysztof R. Prokop s. 99-112
"Codex Myszkovianae Ordinationis diplomaticus" Gerarda Labudy : zamysł edycji w stulecie urodzin Uczonego Krzysztof R. Prokop s. 112-128
Sakry i sukcesja święceń biskupich pasterzy diecezji oraz metropolii warmińskiej w dwóch ostatnich stuleciach Krzysztof R. Prokop s. 143-168
Biskupi Kaszubi w "Nowym Świecie" oraz sukcesja apostolska ich i pozostałych katolickich biskupów z Kaszub Krzysztof R. Prokop s. 213-230
"Biskupi z Ziemi Kaszubskiej : słownik biograficzny", Zbigniew M. Joskowski, Banino 2008 : [recenzja] Krzysztof R. Prokop Zbigniew M. Joskowski (aut. dzieła rec.) s. 229-241
Sakry i sukcesją święceń biskupich pasterzy Kościoła kieleckiego (1805 Krzysztof R. Prokop s. 247-275
"Jerzy Schwengel (1697-1766) : przeor kartuzji kaszubskiej i dziejopis Kościoła", Rafał Witkowski, Poznań 2004 : [recenzja] Krzysztof R. Prokop Rafał Witkowski (aut. dzieła rec.) s. 248-253
"Słownik księży pisarzy archidiecezji wrocławskiej 1945-1992", Józef Mandziuk, Warszawa 1997 : [recenzja] Krzysztof R. Prokop Józef Mandziuk (aut. dzieła rec.) s. 261-264
Arcybiskup Bruno Bernard Heim (1911-2003) : prekursor badań nad prawno-kanonicznymi aspektami heraldyki kościelnej Krzysztof R. Prokop s. 269-283
"Wawrzyniec Gembicki jako biskup chełmiński i pomezańskiej diecezji wieczysty administrator (1600-1610)", Jerzy Karol Kalinowski, Toruń 2011 : [recenzja] Krzysztof R. Prokop s. 286-300
Sakry i sukcesja święceń biskupich pasterzy diecezji wigierskiej, sejneńskiej (augustowskiej) oraz łomżyńskiej Krzysztof R. Prokop s. 305-342
Sukcesja święceń biskupich pasterzy Kościoła warszawskiego (1798-2007) Krzysztof R. Prokop s. 315-366
"Das Bistum Danzig Lebensbildern : Ordinarien, Weihbischöfe, Generalvikare, Apostolische Visitatoren 1922 Krzysztof R. Prokop S. Samerski (aut. dzieła rec.) s. 315-322
"Poczet sołtysów, burmistrzów, nadburmistrzów, przewodniczących Miejskiej Rady Narodowej i prezydentów Gdańska od XIII do XXI wieku", pod red. Beaty Możejko, Gdańsk 2015 [2014] : [recenzja] Krzysztof R. Prokop Beata Możejko (aut. dzieła rec.) s. 326-336
"Podstawowe akty ustrojowe Państwa Miasta Watykańskiego", wstęp i oprac. Wojciech Jakubowski, Pułtusk-Warszawa 2004 : [recenzja] Krzysztof R. Prokop Wojciech Jakubowski (aut. dzieła rec.) s. 334-339
"Episkopat polski doby dzielnicowej 1180-1320", Jacek Maciejewski, Kraków-Bydgoszcz 2003 : [recenzja] Krzysztof R. Prokop Jacek Maciejewski (aut. dzieła rec.) s. 339-350
"Statuty synodalne warmińskie, pomezańskie, chełmińskie oraz prowincjalne ryskie", przeł. Julian Wojtkowski, Olsztyn 2010 : [recenzja] Krzysztof R. Prokop Julian Wojtkowski (aut. dzieła rec.) s. 342-346
Sakry i sukcesja święceń biskupich pasterzy diecezji mińskiej, pińskiej i drohiczyńskiej Krzysztof R. Prokop s. 361-395
"Polacy w Watykanie. Instytucje i urzędy oraz Polacy w nich pracujący. Historia i współczesność", Władysław Marian Zarębczan, Pelplin 2004 : [recenzja] Krzysztof R. Prokop Władysław Marian Zarębczan (aut. dzieła rec.) s. 361-367
Sukcesja święceń biskupich pasterzy Kościoła katowickiego (1925/1926-2005 Krzysztof R. Prokop s. 391-411
O biskupach pomocniczych w średniowiecznych i wczesnonowożytnych diecezjach polskich : (w związku z artykułem recenzyjnym) Krzysztof R. Prokop s. 537-548