Znaleziono 3 artykuły

Agnieszka Pruszyńska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Memorabilia lekarskie w Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. W. Sikorskiego w Londynie (cd.) Agnieszka Pruszyńska s. 123-140
Memorabilia lekarskie w Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. W. Sikorskiego w Londynie Agnieszka Pruszyńska s. 131-152
Sylwetki lekarzy w biografistyce polonijnej Agnieszka Pruszyńska s. 179-204