Znaleziono 5 artykułów

J. Pryszmont

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Spis publikacji naukowych ks. prof. dra hab. Stanisława Olejnika J. Pryszmont s. 151-157
Ze sprawozdań o naukowych rozprawach z zakresu filozofii w ZSRR J. Pryszmont s. 286-290
"Moral i jeje miesto w sistemie socjałnym norm", S.W. Kurylew, "Woprosy Fiłosofii XX", nr 9 (1966): [recenzja] J. Pryszmont S.W. Kurylew (aut. dzieła rec.) s. 345-346
"Aktiwnost' licznosti w swietie komunisticzeskoj morali", T.S. Łapina, "Woprosy Fołosofii" T.XX nr 9 (1966) : [recenzja] J. Pryszmont T.S. Łapina (aut. dzieła rec.) s. 346-348
"Ob etikie art.", A.F. Szyszkin, "Woprosy Fiłosofii" T.XX, nr 2 (1966) : [recenzja] J. Pryszmont A.F. Szyszkin (aut. dzieła rec.) s. 348-351