Znaleziono 4 artykuły

Stefan Przeworski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zagadnienie wpływów Bliskiego Wschodu w kulturze fatjanowskiej Rosji Środkowej Stefan Przeworski s. 23-64
Znalezisko kruhowickie : najstarsze ślady handlu wschodniego na ziemiach polskich Stefan Przeworski s. 32-68
Epoka kamienna w Azji Mniejszej Stefan Przeworski s. 129-140, 300-301
Studja nad figuralnemi zabytkami Egei i Azji Mniejszej w III i II tysiącleciu przed Chrystusem : typy afrykańskie na zabytkach kreteńskich Stefan Przeworski s. 196-214, 281-282