Znaleziono 4 artykuły

Anna Przybylska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Using the Internet in the Decision Making Process Concerning the Purchase of Tourist Offers Anna Przybylska s. 99-108
Przestrzenne zróżnicowanie bazy noclegowej w województwie wielkopolskim Anna Przybylska s. 167-176
CSR jako narzędzie rozwoju i promocji przedsiębiorstw turystycznych Anna Przybylska s. 343-355
Relacja pomiędzy funkcją turystyczną a nakładami finansowymi na regionalny rozwój turystyki w powiecie międzyrzeckim Anna Przybylska s. 735-745