Znaleziono 8 artykułów

Ewa Pytasz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uniwersytet Śląski w Katowicach (1982-1983) Antoni Gazda Ewa Pytasz s. 160-169
"Literatura i historia. Interpretacje", Red. T.Bujnicki, I.Opacki, Seria "Analizy i Syntezy", "Prace Naukowe UŚl." nr 549, Warszawa-Kraków-Katowice 1982 : [recenzja] Ewa Pytasz s. 323
"Młoda Polska: legendy i światopoglądy", Red. T.Bujnicki, J.Illg, "Prace Naukowe UŚl." nr 610, Katowice 1983 : [recenzja] Ewa Pytasz s. 331
"Skamander. T.3", Red. I.Opacki, "Prace Naukowe UŚl." nr 502, Katowice 1982 : [recenzja] Ewa Pytasz s. 365
"Studia bibliologiczne. T.1: Książka-czytelnik-recepcja", Red. A.Jarosz, "Prace Naukowe UŚl." nr 553, Katowice 1983 : [recenzja] Ewa Pytasz s. 381
"Studia o twórczości Słowackiego", Red. I.Opacki, "Prace Naukowe UŚl." nr 536, Katowice 1982 : [recenzja] Ewa Pytasz s. 381
"W kręgu dwudziestowiecznego realizmu", Red. W.Wójcik, "Prace Naukowe UŚl." nr 612, Katowice 1983 : [recenzja] Ewa Pytasz s. 391
"Z problemów organizacji pracy bibliotecznej. T.2", Red. A.Jarosz, H.Kot, "Prace Naukowe UŚl." nr 625, Katowice 1983 : [recenzja] Ewa Pytasz s. 401