Znaleziono 6 artykułów

Sławomir Pytel

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Motywy pielgrzymek do najważniejszych sanktuariów w Polsce Iwona Kiniorska Sławomir Pytel Elżbieta Zuzańska-Żyśko s. 59-70
Aktywność turystyczna seniorów w Polsce Anna Ociepka Sławomir Pytel s. 83-94
Charakterystyka ruchu turystycznego jako miara rozwoju popytu turystycznego : przykład ruchu turystycznego wybranych parków krajobrazowych Sławomir Pytel Adam R. Szromek s. 109-122
Atrakcyjność turystyczna miejsc migracji seniorów z województwa śląskiego Sławomir Pytel s. 327-340
Baza noclegowa oraz walory przyrodnicze jako determinanty typu klienta produktu turystycznego na przykładzie Żywieckiego Parku Krajobrazowego Sławomir Pytel Sławomir Sitek s. 369-380
Analiza dynamiki rozwoju gmin z obiektami rezydencjalno-obronnymi województwa śląskiego Sławomir Pytel Elżbieta Zuzańska-Żyśko s. 377-389