Znaleziono 18 artykułów

Zygmunt Włodzimierz Pyzik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Materiały archeologiczne z powiatów opatowskiego i sandomierskiego Zygmunt Włodzimierz Pyzik s. 91-116
Powstanie, działalność i dorobek Działu Archeologii kieleckiego Muzeum Zygmunt Włodzimierz Pyzik s. 98-103
Grodzisko średniowieczne we Włoszczowie Zygmunt Włodzimierz Pyzik s. 157-175
Eneolityczny zespół grobowy kultury ceramiki sznurowej w Siesławicach, gm. Busko-Zdrój w woj. kieleckim Zygmunt Włodzimierz Pyzik s. 195-209
Średniowieczne kafle garnkowe z Wierzbowca, pow. Krzemieniec Zygmunt Włodzimierz Pyzik s. 199-206
Grodzisko średniowieczne i dziegciarnia w Pile, gmina Sędziszów w woj. kieleckim Zygmunt Włodzimierz Pyzik s. 221-235
Grodzisko średniowieczne w Starym Koniecpolu, województwo częstochowskie Zygmunt Włodzimierz Pyzik s. 229-240
Pieśni ludowe z Łysogór Zygmunt Włodzimierz Pyzik s. 253-280
Mokrsko Dolne, gm. Sobków, woj. kieleckie Zygmunt Włodzimierz Pyzik s. 274
Relikty osady średniowiecznej w Pawłowie, woj. kieleckie Zygmunt Włodzimierz Pyzik s. 307-314
Jan Fit : 8 IX 1914-10 V 1991 Zygmunt Włodzimierz Pyzik s. 395-396
Szczekociny, pow. Włoszczowa Zygmunt Włodzimierz Pyzik s. 396-397
Władysław Piotr Ciechanowicz : 27 I 1903-2 IX 1995 Zygmunt Włodzimierz Pyzik s. 425-426
Leokadia Lackorońska : 17 IV 1910-1 XI 1997 Zygmunt Włodzimierz Pyzik s. 450
Grodzisko stożkowate w Kiełbowie Starym, pow. Białobrzegi Zygmunt Włodzimierz Pyzik s. 461-485
Józef Jasonek : 8 VIII 1908-20 VI 1986 Zygmunt Włodzimierz Pyzik s. 477
Kafel garnkowy z Łęgonic w pow. opoczyńskim Zygmunt Włodzimierz Pyzik s. 493-498
Ks. Stanisław Skurczyński 4 IV 1892 - 13 VI 1972 Zygmunt Włodzimierz Pyzik s. 559-560