Znaleziono 3 artykuły

Sławomir Rębisz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Poczucie samotności a poziom uzależnienia od internetu wśród adolescentów Sławomir Rębisz Ilona Sikora Katarzyna Smoleń-Rębisz s. 90-98
Świadomość i skala zjawiska cyberprzemocy wśród młodzieży gimnazjalnej województwa podkarpackiego = The Awereness and Scale of the Cyberbullying Phenomenon among the Students of Middle Schools from the Podkarpackie Province Sławomir Rębisz Ilona Sikora Katarzyna Smoleń-Rębisz s. 231-238
Skala uzależnienia od Facebooka wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa podkarpackiego Sławomir Rębisz Ilona Sikora s. 251-259