Znaleziono 2 artykuły

Adam Rędziński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Edukacja ekonomiczna systemów kontroli wewnętrznej w USA : zarys historyczny Adam Rędziński s. 211-227
Aktualizacja i utylitaryzm w systemie kontroli wewnętrznej COSO Adam Rędziński s. 261-274