Znaleziono 1 artykuł

Wiera R. Lejkina-Swirskaja

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Inteligencija w Rossi wo wtoroj połowinie XIX wieka", Wiera R. Lejkina-Swirskaja, Moskwa 1971 : [recenzja] Albin Koprukowniak Wiera R. Lejkina-Swirskaja (aut. dzieła rec.) s. 272-276