Znaleziono 4 artykuły

Piotr Rachwał

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Metryka chrztu Henryka Wieniawskiego oraz nieudane próby jej odszukania przez Prof. Józefa Reissa i lubelską kurię biskupią latem 1926 r. : przyczynek do życiorysu kompozytora Piotr Rachwał Dominik Szulc s. 122-131
Metryki parafialne w Belgii : źródła do historii rodziny i nie tylko François Baptiste Annelies Coenen Lucie Verachten Piotr Rachwał (tłum.) Dominik Szulc (tłum.) s. 179-186
Księgi metrykalne z czasów zaboru austriackiego w archiwach parafialnych w Lubelskiem - regulacje prawne, stan zachowania Piotr Rachwał s. 306-325
"Liber memorabilium parafii w Krościenku Wyżnym", Andrzej Nowina Ujejski, oprac. i wstępem opatrzył Piotr Rachwał, Krosno 2010 : [recenzja] Piotr Rachwał Marta Rozwadowska Andrzej Nowina Ujejski (aut. dzieła rec.) s. 407-409