Znaleziono 2 artykuły

Joanna Radziwon

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wpływ kryzysu finansowego na wielkość dochodów z mienia komunalnego na przykładzie miasta Szczecin Joanna Radziwon s. 167-178
Możliwości wykorzystania instrumentów controllingu w gminach Joanna Radziwon s. 339-351