Znaleziono 6 artykułów

Józef Rafacz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kradzież w prawie łęczyckiem XIV i XV wieku Józef Rafacz s. 33-45
Dom pracy przymusowej u schyłku istnienia Rzeczypospolitej Józef Rafacz s. 46-57
"Chłopi w obronie Rzeczypospolitej : studium o piechocie wybranieckiej", Jan Gerlach, Lwów 1939 ; "Stanowisko wybrańców w dawnej Polsce", Józef Rafacz, Warszawa 1939 : [recenzja] Stanisław Herbst Jan Gerlach (aut. dzieła rec.) Józef Rafacz (aut. dzieła rec.) s. 178-180
Zasada dyspozytywności w dawnym procesie polskim Józef Rafacz s. 183-199
Oswald Balzer jako badacz dawnego polskiego prawa sądowego i praw słowiańskich Józef Rafacz s. 319-324
Ordynacja lubraniecka według przywileju z r. 1518 Józef Rafacz s. 398-413