Znaleziono 6 artykułów

Stefan Rakowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Studes in Conservation", T. 18, 1973 : [recenzja] Stefan Rakowski s. 81-88
"Památková Péče", R. XXVIII, 1968; R. XXIX, 1969 : [recenzja] Stefan Rakowski s. 148-168
"Památková Péče", R. XXXII, 1972 : [recenzja] Stefan Rakowski s. 163-169
"Teatr Wielki w Warszawie według projektu prof. Bogdana Pniewskiego", Stefan Rakowski, "Stolica", R. VII, nr 24 (262) : [recenzja] J. Lepiarczyk Stefan Rakowski (aut. dzieła rec.) s. 180
"Památková Péče", R. XXX, 1970 : [recenzja] Stefan Rakowski s. 245-250
"Památková Péče", R. XXXI, 1971 : [recenzja] Stefan Rakowski s. 347-356