Znaleziono 1 artykuł

Beata Ramczykowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Metafora DROGI jako środek perswazji w dyskursie kaznodziejskim Beata Ramczykowska s. 45-54