Znaleziono 2 artykuły

F. Ramotowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O władzy naczelnej w powstaniu styczniowym : (w związku z pracą Franciszki Ramotowskiej, Rząd Narodowy Polski w latach 1863-1864 (skład, organizacja, kancelaria), Warszawa-Łódź 1978) Władysław Sobociński F. Ramotowska (aut. dzieła rec.) s. 289-314
Represje wojskowo-policyjne i stan wojenny w Królestwie Polskim 1861-1862 r. : (na marginesie pracy F. Ramotowskiej, Rząd carski wobec manifestacji patriotycznych w Królestwie Polskim w latach 1860-1862, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971) Władysław Sobociński F. Ramotowska (aut. dzieła rec.) s. 389-402