Znaleziono 12 artykułów

Andrzej Rapacz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Usługi sportowo-rekreacyjne jako czynnik podnoszenia konkurencyjności obszaru recepcji turystycznej – przykład uzdrowiska Świeradów-Zdrój Daria Elżbieta Jaremen Andrzej Rapacz s. 25-42
    Zacytuj
  • Udostępnij
About the Essence of Social Tourism and its Financing in Poland Daria E. Jaremen Andrzej Rapacz s. 53-69
Wirtualizacja i prosumpcja : innowacyjne trendy w konsumpcji turystycznej i ich wpływ na strategie dystrybucji podmiotów organizacji i pośrednictwa w turystyce Daria E. Jaremen Izabela Michalska-Dudek Andrzej Rapacz s. 55-68
Wirtualizacja zachowań konsumentów na rynku turystycznym jako źródło wiedzy w podejmowaniu decyzji marketingowych Daria Elżbieta Jaremen Izabela Michalska-Dudek Andrzej Rapacz s. 85-93
Atrakcyjność turystyczna jako czynnik wyboru destynacji turystycznej Daria E. Jaremen Andrzej Rapacz s. 131-141
Potencjał turystyczny uzdrowiska Świeradów-Zdrój Piotr Gryszel Daria E. Jaremen Andrzej Rapacz s. 193-207
Partnerstwo w tworzeniu turystycznego produktu terytorialnego na przykładzie Sudetów Piotr Gryszel Andrzej Rapacz s. 293-304
Aktywność turystyczna osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu Andrzej Rapacz Katarzyna Trybuś s. 319-328
Park kulturowy jako stymulator rozwoju turystyki kulturowej : przykład Kotliny Jeleniogórskiej Piotr Gryszel Daria E. Jaremen Andrzej Rapacz s. 331-340
Usługi spa i wellness elementem kształtującym atrakcyjność oferty i wizerunek obiektów hotelarskich w Kotlinie Jeleniogórskiej Andrzej Rapacz s. 341-352
Popyt na usługi spa&wellness i możliwości jego zaspokojenia na przykładzie Dolnego Śląska Agnieszka Mroczek-Czetwertyńska Andrzej Rapacz s. 579-592
Banner, mailing, newsletter jako narzędzia reklamy internetowej wykorzystywane przez biura podróży Izabela Michalska-Dudek Andrzej Rapacz s. 589-595