Znaleziono 7 artykułów

Andrzej Raszkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rola kreatywności w funkcjonowaniu organizacji usługowych Andrzej Raszkowski s. 23-31
Strategia kreowania marki jednostek samorządu terytorialnego – wybrane zagadnienia Andrzej Raszkowski s. 119-127
Markowe produkty turystyczne na przykładzie Szklarskiej Poręby Andrzej Raszkowski s. 143-154
Marketing miejsc w kontekście wzmacniania i kształtowania tożsamości terytorialnej Andrzej Raszkowski s. 225-234
Przesłanki promocji miast i regionów Andrzej Raszkowski s. 377-387
Czynniki sukcesu strategii promocji miasta Andrzej Raszkowski s. 385-398
System całościowej identyfikacji w marketingu terytorialnym Andrzej Raszkowski s. 666-672