Znaleziono 4 artykuły

Dariusz Ratajczak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bariery w procesie sukcesji w mikro i małych przedsiębiorstwach Magdalena Kowalewska Dariusz Ratajczak s. 124-133
Determinanty w strategii funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w procesie sukcesji Dariusz Ratajczak s. 130-138
Bariery procesu internacjonalizacji na przykładzie MŚP w sektorze kolejowym Dariusz Ratajczak s. 154-165
Etapy i koszty procesu sukcesji oraz możliwości ich finansowania Grzegorz Hakało Dariusz Ratajczak s. 346-357