Znaleziono 2 artykuły

Ryszard Ratajski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Praktyczne przykłady wpływu różnic kulturowych na marketing Ryszard Ratajski s. 78-88
Rola marketingu w doskonaleniu usług komunalnych na przykładzie PGK Sp. z o.o. Koszalin Ryszard Ratajski s. 239-247