Znaleziono 2 artykuły

Jan Ratuszniak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
„Świat kobiet, tak jak świat mężczyzn, jest podzielony na dwa obozy” : Aleksandra Kołłontaj wobec ruchu feministycznego na początku XX w. Jan Ratuszniak s. 59-70
Pobyt Aleksandry Kołłontaj w Szwecji i Danii (IX 1914 - I 1915) Jan Ratuszniak s. 115-127