Znaleziono 1 artykuł

Bernard Reber

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Evaluation and Promise of "E-Democracy" in Some Consensus Conferences = Ocena i obietnica "elektronicznej demokracji" Bernard Reber s. 153-164