Znaleziono 8 artykułów

Dorota Rejman

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zespół "Akta Seminarium Duchownego w Sandomierzu 1818-1980" w Bibliotece Diecezjalnej w Sandomierzu Monika Kopeć Dorota Rejman s. 41-88
Promocja realizacji projektu: "Konserwacja, digitalizacja i udostępnianie kolekcji starych druków opatrzonych superekslibrisami ze zbiorów Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu" Dorota Rejman s. 43-50
Jak pomóc książce? Konserwacja zachowawcza i tradycyjna zbiorów Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu Dorota Rejman s. 137-150
Ratowanie zabytkowego księgozbioru Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu Dorota Rejman s. 151-158
Sprawozdanie z kwerendy w Archiwum Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu w dniach 1 V–30 X 2014 r. Monika Kopeć Dorota Rejman s. 486-491
Zespół XIV : sprawozdanie końcowe z prac inwentaryzacyjnych druków z bibliotek klasztornych znajdujących się w Bibliotece Diecezjalnej w Sandomierzu. Etapy od czwartego do ósmego: 1 V 2013–31 V 2014 r. Monika Kopeć Dorota Rejman s. 493-504
Sprawozdanie z drugiego i trzeciego etapu prac inwentaryzacyjnych druków z bibliotek klasztornych znajdujących się w Bibliotece Diecezjalnej w Sandomierzu Monika Kopeć Dorota Rejman s. 495-498
Sprawozdanie z pierwszego etapu prac inwentaryzacyjnych druków z bibliotek klasztornych znajdujących się w Bibliotece Diecezjalnej w Sandomierzu Monika Kopeć Dorota Rejman s. 529-533