Znaleziono 7 artykułów

Małgorzata Rembiasz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Srebrna gospodarka szansą rozwoju MSP Małgorzata Rembiasz s. 139-148
Wybrane aspekty zarządzania wiekiem w sektorze MSP Małgorzata Rembiasz s. 147-157
Rola strategii zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie Małgorzata Rembiasz s. 155-167
Dojrzała przedsiębiorczość : wybrane problemy Małgorzata Rembiasz s. 165-174
Czynniki wpływające na internacjonalizację MŚP Małgorzata Rembiasz s. 166-176
Rodzaje strategii małych i średnich przedsiębiorstw : wyniki badań empirycznych Małgorzata Rembiasz s. 327-335
Zarządzanie wiekiem : odpowiedź na zmiany demograficzne w gospodarce opartej na wiedzy Małgorzata Rembiasz s. 499-508