Znaleziono 2 artykuły

Dorota Krystyna Rembiszewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nazwy nieślubnego dziecka w historii i dialektach polszczyzny Dorota Krystyna Rembiszewska s. 57-66
Czy Podlasianie byli niepobożni? : o leksyce religijnej w słowniczkach gwarowych z obszaru Polski północno-wschodniej Dorota Krystyna Rembiszewska s. 309-316