Znaleziono 4 artykuły

Michał Ren

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bezpieczne systemy zdalnego egzaminowania w e-learningu i gospodarce opartej na wiedzy Marcin Gogolewski Łukasz Nitschke Michał Ren Tomasz Tyksiński s. 204-212
Znaczenie wolnych i otwartych standardów dla bezpieczeństwa i rozwoju gospodarki elektronicznej Marcin Gogolewski Michał Ren s. 243-251
Bezpieczeństwo wyborów elektronicznych Marcin Gogolewski Michał Ren s. 311-319
Wpływ standaryzacji i wzrostu bezpieczeństwa telekonferencji na efektywność komunikacji biznesowej Marcin Gogolewski Michał Ren s. 319-327