Znaleziono 23 artykuły

Maryla Renat

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redaktora Maryla Renat s. 5-6
Przemiany stylistyczne koncertu skrzypcowego w muzyce włoskiej przełomu baroku i klasycyzmu Maryla Renat s. 7-27
"Koncert fortepianowy d-moll" op. 60 „Słowiański” Feliksa Nowowiejskiego w świetle twórczości fortepianowej kompozytora Maryla Renat s. 9-39
Wstęp Maryla Renat s. 9-10
Kwartety smyczkowe Władysława Żeleńskiego Maryla Renat s. 9-51
Oblicza polskiej sonaty XX wikeu na skrzypce solo Maryla Renat s. 11-47
Początki polskiej sonaty skrzypcowej Maryla Renat s. 11-34
Rodzaje faktury w utworach dla dwóch pianistów w twórczości współczesnych kompozytorów śląskich Maryla Renat s. 27-46
Sonaty "pro Processione" Marcina Józefa Żebrowskiego : charakterystyka formalno-stylistyczna wybranych utworów Maryla Renat s. 29-42
"Sonata d-moll op. 9" Karola Szymanowskiego : geneza – technika kompozytorska – recepcja – opinie Maryla Renat s. 29-58
Pieśni dla dzieci w muzyce polskiej Maryla Renat s. 33-69
Wybrane zagadnienia idiomu kompozytorskiego Grażyny Bacewicz Maryla Renat s. 35-72
Sonaty na skrzypce solo Aleksandra Lasonia - nowe odczytanie tradycji Maryla Renat s. 53-75
Twórczość skrzypcowa Grzegorza Fitelberga Maryla Renat s. 53-82
Elementy rodzimego folkloru w polskich sonatach skrzypcowych XX wieku Maryla Renat s. 59-92
Sonorystyka skrzypcowa w ujęciu Edwarda Bogusławskiego Maryla Renat s. 63-73
Muzyka orkiestrowa dla dzieci Maryla Renat s. 71-150
Poetyka słowno-dźwiękowa pieśni solowych Grażyny Bacewicz Maryla Renat s. 83-103
Oblicza kameralistyki w twórczości Edwarda Bogusławskiego - między sonorystyką, aleatoryką i tradycją Maryla Renat s. 85-97
Brzmienie a relacje interinstrumentalne w fakturze kameralnej na przykładzie wybranych polskich sonat skrzypcowych XX wieku Maryla Renat s. 89-111
Związki słowno-muzyczne w pieśniach dziecięcych Witolda Lutosławskiego Maryla Renat s. 99-110
Wstęp Maryla Renat s. 153-154
Koncerty na marimbę i orkiestrę w muzyce XX wieku Maryla Renat s. 175-224