Znaleziono 6 artykułów

Zbigniew Rewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Gotycka czy barokowa winna być Katedra św. Jana", Zbigniew Rewski, "Stolica", R. III, nr 9 Zbigniew Rewski (aut. dzieła rec.) s. 141
Woj. olsztyńskie : roboty konserwatorskie przy ratuszu w Morągu Zbigniew Rewski s. 209
Woj. olsztyńskie : odkrycia w zamku pasłęckim Zbigniew Rewski s. 210
Woj. olsztyńskie : wojsko polskie zabezpieczyło przed zniszczeniem zamek w Giżycku Zbigniew Rewski s. 210-211
"Jeszcze o konserwatorstwie", Zbigniew Rewski, "Przegląd Artystyczny", R. IV, nr 3 (39) : [recenzja] Zbigniew Rewski (aut. dzieła rec.) s. 284
"O odprusaczenie architektury Ziem Zachodnich", Zbigniew Rewski, "Odra", R. V, nr 7 (169) : [recenzja] Zbigniew Rewski (aut. dzieła rec.) s. 284