Znaleziono 9 artykułów

Zbigniew Rewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Polski stolarz dekorator z XVIII w. i jego klientela", Zbigniew Rewski, "Biuletyn Historii Sztuki i Kultury", R. XI, 1949, nr 3/4 : [recenzja] Zbigniew Rewski (aut. dzieła rec.) s. 107
"Gotycka czy barokowa winna być Katedra św. Jana", Zbigniew Rewski, "Stolica", R. III, nr 9 Zbigniew Rewski (aut. dzieła rec.) s. 141
"U genezy rozplanowania Placu Saskiego w Warszawie", Zbigniew Rewski, "Biuletyn Historii Sztuki i Kultury", R. XI, 1949, nr 1 Zbigniew Rewski (aut. dzieła rec.) s. 176
Woj. olsztyńskie : roboty konserwatorskie przy ratuszu w Morągu Zbigniew Rewski s. 209
Woj. olsztyńskie : wojsko polskie zabezpieczyło przed zniszczeniem zamek w Giżycku Zbigniew Rewski s. 210-211
Woj. olsztyńskie : odkrycia w zamku pasłęckim Zbigniew Rewski s. 210
"O odprusaczenie architektury Ziem Zachodnich", Zbigniew Rewski, "Odra", R. V, nr 7 (169) : [recenzja] Zbigniew Rewski (aut. dzieła rec.) s. 284
"Jeszcze o konserwatorstwie", Zbigniew Rewski, "Przegląd Artystyczny", R. IV, nr 3 (39) : [recenzja] Zbigniew Rewski (aut. dzieła rec.) s. 284
Współpraca kulturalno-oświatowa Chełma Lubelskiego z Łuckiem Zbigniew Rewski s. 310