Znaleziono 9 artykułów

Anita Richert-Kaźmierska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Aktywność zawodowa osób w wieku okołoemerytalnym w województwie pomorskim Anita Richert-Kaźmierska Karolina Wojciechowska s. 17-31
Specialists Aged 50+ as Coaches and Mentors Anita Richert-Kaźmierska s. 35-48
Best Agers Lighthouses – strategie zarządzania wiekiem w MSP w regionie Morza Bałtyckiego Anita Richert-Kaźmierska s. 54-61
Międzypokoleniowy transfer wiedzy w przedsiębiorstwach Anita Richert-Kaźmierska s. 79-88
Przedsiębiorcy pokolenia "baby boomers" wobec innowacyjności Anita Richert-Kaźmierska s. 101-118
Demographic Changes in Poland – The Regional Dimension Anita Richert-Kaźmierska s. 113-128
Demograficzne starzenie się populacji jako wyzwanie dla samorządu gminnego – doświadczenia gmin województwa pomorskiego Anita Richert-Kaźmierska s. 114-128
Is There any Demand for the Workers Aged 50+ in Poland? Anita Richert-Kaźmierska s. 123-135
Przedsiębiorczość trzeciego wieku Anita Richert-Kaźmierska s. 269-282