Znaleziono 2 artykuły

Barbara Rożałowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Tradycja i współczesność - przemiany obszarów kulturowych dawnych osiedli patronackich w postindustrialnym mieście Barbara Rożałowska s. 87-97
Prawo do miasta : społeczna konstrukcja idei miejskości w przestrzeni Internetu Barbara Rożałowska s. 179-189